DOPORUČENÉ ZÁSADY PO DEPILACI

23.02.2018

PO DOBU 24 HODIN SE DOPORUČUJE


- nevystavovat depilovaná místa slunečnímu záření

- nekoupat se v bazénu ani jinak dlouze pokožku nemáčet

- nenavštěvovat saunu a páru

- nenavštěvovat solária

- na depilovaná místa nepoužívat deodorant

- omezit nadměrnou sportovní aktivitu